e-CMR iniciativa

Namen projekta je razviti elektronsko izmenjavo podatkov za notranji in mednarodni cestni prevoz blaga.
Leta 2008 je bil na seji Odbora za promet, Ekonomske komisije ZN za Evropo (UNECE), podpisan dodatni protokol o elektronskih izmenjavi podatkov (e-CMR) v cestnem prometu. Protokol je začel veljati 5. junija 2011 in je bil sprejet s strani več Evropskih držav, kot so Francija, Španija, Švedska, Švica, Finska, Nizozemska, …

Preberite več tukaj.

CMR tovorni list

Cilj projekta je standardizirati in uskladiti sporočila elektronske izmenjave med prevoznikom, pošiljateljem in prejemnikom. Standardizirana in usklajena sporočila bi veljala kot elektronska pogodba o prevozu blaga po cesti. V skladu z določbami zgoraj navedenega protokola olajša nadaljnje interakcije z drugimi načini prevoza. V končni fazi je cilj brezpapirno in digitalizirano poslovanje oskrbovalne verige, kar pomeni učinkovitejše in cenejše delovanje z lažjo sledljivostjo podatkov.

Preberite več tukaj.

Transbook

V praksi se e-CMR zaenkrat uporablja v notranjem prometu, ker ni mogoče izvesti celotnega prevoza z e-CMR, če država vsaj ena od držav, čez katere poteka prevoz, nima sprejetega sporazuma o elektronski izmenjavi podatkov. Prvi mednarodni prevoz z uporabo e-CMR je bil izveden med Španijo in Francijo. Pot dolga 1300 kilometrov se je začela v mestu Huelva (Španija) in končala v mestu Perpignan. Meja med državama je bila prečkana na mejnem prehodu v Le Perthusu.

Preberite več tukaj.

Transbook omogoča elektronsko ustvarjanje dokumentov. Podpora izmenjave e-CMR dokumentov bo na voljo, ko bosta določena protokola izmenjave in specifikacija sporočil.

V kratkem bo objavljena tudi preizkusna različica nove verzije Transbook aplikacije. Več informacij sledi.

Do takrat pa lahko ustvarite CMR tukaj.