Transportni manifest in klepet na CMR dokumentu v Transbook-u

Transportni manifest

Namen manifesta je združevanje vseh CMR-jev za 1 prevoz. Če za določeni prevoz nimamo vseh CMR dokumentov na voljo, lahko namesto njih izdelamo/dodamo interni CMR dokument, ki se lahko naknadno konvertira v originalni CMR dokument.

manifest

Na manifest dodajamo CMR dokument z ukazom "Dodaj" v segmentu Dokumenti CMR. Ukaz "Na vozilu" prikaže samo tiste CMR dokumente, ki so v statusu "Na vozilu" (oziroma trenutno blago na prevoznem sredstvu). V seznamu na manifest vezanih CMR dokumentov posamezni CMR dokument odstranimo z ukazom "Odstrani".

manifest

Za lažje spremljanje v kateri fazi (čaka na prevoz, v dostavi, …) je prevoz, ima manifest status:

  • "Odprto" (začetni status) -> vsi CMR dokumenti na manifestu so v začetnem statusu (ukaz Odpri)
  • "V dostavi" -> vsaj 1 CMR dokument je v statusu "Na vozilo" ali večji status -> "avtomatski" (vsaj 1 CMR dokument postavimo v status "Na vozilo") -> "ročno" (ukaz "V dostavi")
  • "Opravljen" -> vsi CMR dokumenti so v statusu "razloženo" (ukaz "Opravljeno")
  • "Zaključeno" (končni status) -> končni status "prevoz zaključen" (ukaz "Zaprto")
manifest

Ukazi za spreminjanje statusa so na voljo na vrhu manifesta in so na voljo glede na trenutni status dokumenta.


mobilna aplikacija
Klepet na CMR dokumentu

Na CMR dokumentu je možna direktna komunikacija (v segmentu "Klepet") z osebami, katerim smo CMR dokument delili. Možno je dodati javno (vidijo vsi) ali pa privatno sporočilo (glede na vlogo), katerega vidi samo določena vloga (npr. voznik).

Vpis sporočila z ukazom "Pošlji".

chat

Po izvedbi ukaza "Pošlji" (uporabnik dobi obvestilo, da je novo sporočilo na dokumentu).

chat

Privatno sporočilo pošljemo tako, da izberem pod ukazom "Pošlji" tip sporočila in v polju pod sporočilom izbere vlogo, katerim je sporočilo namenjeno.

chat